Predict

 

 

Daha iyi hizmet verebilmek için, sektör deneyimimizi alanında lider analitik teknoloji ürünleriyle birleştirdik...

Enerjico, enerji değer zincirinin tüm oyuncularına, güçlü analitik çözümler sunmaktadır.

Enerjico sahip olduğu enerji sektöründeki know-how ile analitik ve veri analizi yetkinliklerini birleştirerek, müşterilerimize kapsamlı analizler içeren, veri madenciliği, analitik modelleme ve gerçek zamanlı raporlama sistemleri geliştirmektedir.  

Bugün Türkiye'deki elektrik dağıtım, toptan satış ve ticaret şirketleri, elektrik üretim varlıklarının, komplike portföy yönetimi yapmak durmunda olan tüm enerji şirketleri, bir W elektrik üretmeden önce, talep modellerini, beklenmedik talep ve fiyat artışlarını, üretim maliyetlerini, çevresel etki ve yasal düzenleme gereksinimleri detaylı analiz etmek ve değerlendirmek durumundadırlar.

Bunlara ek olarak, enerji şirketlerinin yönetmesi gereken diğer bilinmeyenler; ekipman arızaları, tesis güvenlik sorunları ve hava koşullarının iletim etkinliği üzerindeki etkisi.

Akıllı şebeke olarak adlandırılan konsept, elektriği minimum maliyetle, verimli ve güvenilir olarak sunmak için oldukça kompleks olan üretim, iletim ve dağıtım altyapısını optimize olarak tasarlanması ve yönetilmesi için önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde analitik ve özelde tahmin amaçlı “predictive” analitik çözümler elektrik, doğalgaz ve su dağıtım şirketlerinin akıllı şebeke çağına hızlı adapte olmalarına yardımcı olur.  

İş sonuçlarını geliştirmek ve daha iyi kararlar için isabetli tahminler yapıyoruz...

Müşterilerimiz bizim ürünlerimize sahip olarak, hızlı, etkin, uygun maliyetli, ve ölçeklenebilir depolama ve birleştirme yetkinliği güçlü, bir altyapıyı kurma imkanı bulacaklardır ve bunları kullanarak gelirlerini koruma, bakım maliyetlerini azaltma, yük ve talep yönetimi yapma ve müşteri duyarlılığını artırmak imkanına kavuşacaklardır.

Çözümlerimizin kullanım alanları;  

 • elektrik üretim tesislerinde verimlilik analizi (fuel-oil, kömür, doğal gaz, petrol sahaları, jeotermal sondaj ve rezervuar optimizasyonu)
 • tüm şebeke bileşenlerini; akıllı sayaçları ve transformatörleri, gerçek-zamanlı izleme ve analiz.
 •  talep ve fiyat tahmini, kapasite yönetimi, varlık optimizasyonu, işgücü performans iyileştirme, müşteri yönetimi ve dağıtık enerji kaynakları üretim tahmini.
 •  tahmin (predictive) kapasitelerini artırma, elektrik üretimini talep ile dengeleme, kesintileri önleme veya etkilerini en aza indirme, işletme maliyetlerini azaltma ve yeni hizmet ve iş modelleri geliştirme.
 • dağıtım şirketlerinin proaktif olarak faaliyet gösterme, sistem yönetme, sistem talebini tahmin edilen seviyede tutmak ve sistemi sürekli izlemeye yardımcı olacak tahmini (predictive) talep yönetimi
 • varlık ve ekipmanların kullanım periodlarını tespit etmek ve yönetmek amacıyla veri madenciliği çözümleri
 • ayrışmış müşteri yüklerini tümüyle doğruluk ve tahmin edilebilirlik seviyesine getirmek için hazırlanan veya planlanan müşteri programlarının potansiyel etkilerinin değerlendirme ve inceleme
 •  üretim santrallerini planlama, optimizasyon ve sevk analizi
 • çoklu kaynak tedariği,  dinamik hedging ve trade, ve perakende analitiği  için elektrik fiyat öngörüleri hazırlama ve teklif stratejileri oluşturma
 • elektrik tüketimleri ve segment benckmark’larına dayalı olarak hazırlanmış fiyat ve program teklifleri ile  müşteri hedeflemesi aksiyonları
 •  stratejik kaynak planlaması, dağıtım ve iletim varlıkları planlaması analizi ve optimizasyonu
 • suistimal tespiti, sigorta risk fiyatlandırma, perakende ürünler veya kantitatif ticaret stratejileri uygulamak için birden fazla tahmin (predictive) modelleri kullanarak, pazarlama optimizasyonu ve gelişmiş senaryo analizleri
 •  jeotermal, petrol ve gaz şirketleri için kuyu sondaj optimizasyonu, sondaj analizi, kuyu ve rezervuar performans analitiği ve bencmarking

Şirketlerin mevcut IT ve OT altyapılarına kolayca entegre edilebilen analitik çözümlerimiz;

 • data ile dataya bağlı karar alma arasındaki süreçleri minimize eder
 • yöneticilerin ve çalışanların güvenle aksiyon almalarını sağlar 
 • karar vericilere kritik sorulara doğru cevaplar bulmalarını sağlar
 • beklenmedik potansiyel sorunları ve çözümleri ortaya çıkarır