Plan

 

Proje planlama, geliştirme ve finansmanı içeren danışmanlık hizmetleri…

Enerjico, jeotermal, güneş, rüzgar, biyogaz, biokütle ve hidro kaynaklı elektrik üretimi projelerinin tüm safhalarında; projeleri geliştirme, proje yönetimi, proje finansmanı konularında danışmanlık hizmeti ve ülke/sınır ötesi enerji ticareti, akıllı şebeke yönetimi, optimizasyon, enerji analitiği, tahmin araçlarının geliştirilmesi ve risk yönetimi alanlarında çözümler sunmaktadır.

Enerjico verdiği hizmetlerin uluslararası proje yönetim standartlarında olmasını, müşteri maliyetlerinin en aza indirilmesi, riskin azaltılması ve sonuca odaklanarak en kısa zaman ve maliyetle yürütülmesini sağlar.  

Çalışmalarımız; iş tecrübemiz, pazar bilgimiz, çözüm ortaklarımızın uçtan-uca ticari ürünleri kullanılarak geliştirilen kapsamlı analiz ve modelleme paketleri ile birlikte sunulmaktadır.

Enerjico, geliştirdiği ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirilebilinen çözümler ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Proje Planlama ve Yönetimi:  İş fırsatları geliştirme; proje planlama; pazar analizi; ölçüm ve kaynak yönetimi; yasal mevzuat değerlendirmesi; fizibilite çalışmaları; enerji piyasası analizi; varlık değerlemesi; teknoloji seçimi, ihale süreci yönetimi ve ortaklar değerlendirilmesi ve projelerin uygulanması.
  • Proje Finansmanı: Finansal model geliştirilmesi; finansman planı ve programı; kredi; borç servisi planı; nakit kontrol mekanizması; kefalet değerleme ve planlama; sigorta ve enerji alım/satım anlaşmaları dahil belgeler; EPC; protokoller; tedarik, outsourced ve imtiyaz sözleşmeleri.
  • Enerji Tedariki Planı, Ticareti ve Risk Yönetimi: Enerji kaynağı belirleme; fiyatlandırma; ticaret; optimizasyon; pazarlama; risk yönetimi; elektrik gün öncesi ve dengeleme piyasası teklif ve miktar stratejileri, fiziksel ve finansal piyasalardaki uzlaştırma; fiyat ve yük tahminleri; sınır ötesi elektrik ticareti düzenleme analizi; yakıt stratejisi analizi; ve bunlara dayalı risk yönetimi çözümleri.
  • Yasal Düzenleme İncelemesi, Takibi ve Değerlendirilmesi: Enerji üretimi projeleri için ön lisans ve ana lisans süreçlerinin yönetilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi; gerekli izinlerin alınması; çevresel etki değerlendirmesi; şebeke bağlantıları; santral kurulması​​ ve yasal değişikliklerin adaptasyonu gibi süreçlerin yönetimi.