Profit

 

Kayıp, kaçak ve suistimal tespiti, maliyet azaltımı ve gelir güvencesi için akıllı teknolojik çözümler...

Enerjico; Türkiye’de elektrik dağıtım şirketlerine en büyük sorunu haline gelen özelde kayıp ve kaçakları tespiti ve önlenmesi, genelde şebeke verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak Kanada merkezli akıllı şebeke teknolojisi şirketi Awesense ile iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Awesense ürünleri, Kanada, ABD, Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki birçok ülkede kayıp kaçak tespiti, önlenmesi ve şekebe optimizasyonu amaçlı kullanılmaktadır.

Dağıtım şirketlerinin geleneksel modellemeden daha fazlasına ihtiyacı var...

Türkiye'de enerjinin kaçak olarak kulanılması nedeniyle, dağıtım şirketleri her yıl milyarlarca dolar haksız zararlara maruz kalmaktadırlar. Bu kayıplar, şirketlerin gelirlerini kurtarmak için güvenilir müşterilerden daha yüksek fiyat yoluyla tahsili anlamına gelmektedir. Üstelik, şirketler akıllı sayaç altyapısı ve akıllı trafo teknolojileri gibi önemli alanlara yatırımlar yapmalarına rağmen, bizim çözümlerimizin sağladığı verileri elde etmekte zorlanmaktadır.

Enerjico Awesense ile birlikte sunduğu True Grid Insights (TGI) çözümleri ile, trafo aşırı yük riskini azaltmak, varlık verileri yeterliliğini geliştirmek ve dağıtım şebekesi tarafından belirlenemeyen kayıplar ve elektrik kayıp/kaçağından kaynaklanan gelir kayıplarını azaltmalarına katkı sağlamaktadır.

Şebeke veri analitiği çözümleri ile kayıp ve kaçakları önlemek...

TGI çözümü, gerçek şebeke verileri kullanarak; kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla:

 • dağıtım şebekesinde, yüksek riskli hizmet alanlarında durumsal farkındalık sağlama
 • araştırma gerektiren hizmet alanlarını bulma ve önceliklendirme
 • yük ve tüketim anomalilerinin tespiti
 • şebeke kayıplarını tanımlama ve önceliklendirme
 • akıllı enerji denetimlerini otomatikleştirme
 • spesifik yükleri belirleme ve detaylı inceleme için önceliklendirme

imkanı sağlar.

TGI Cloud Yazılımı birçok kaynaktan gelen verileri kullanır:

 • trafo ve dağıtım otomasyon (SCADA) sistemleri
 • otomatik sayaç okuma (AMR) sistemleri
 • sayaç veri analitiği (MDA) sistemleri ve müşteri bilgi sistemleri (CIS)
 • coğrafi bilgi sistemleri (GIS)
 • varlık vönetim sistemleri (AMS)

Daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik sağlayan TGI teknolojisi, Türkiye’deki elektrik sektörüne sağladığı katkılardan bazıları:

 • sofistike sapmalardan, güç kayıplarını tespiti ve ölçümü
 • sayaç, kablolama ve yükleme kaynaklı arızaların ve sorunların tespiti
 • faz ve yük denge analizi verimliliğini arttırma
 • sayaç tahrifatı uyarılarını ve sinyallerini doğru şekilde önceden tespiti